1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7ทัศนศึกษา ม.ปลาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ม.ค. 2562 โรงเรียนได้พานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะครู ไปทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ภูเขาทองวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )

เอกอโยธยาโชว์วันเด็ก 2562

ทางโรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และศิลปะพาเพลิน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ รวมถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

เก็บตกวันเด็ก 62

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562 โรงเรียนเอกอโยธยาจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562" โดยกิจกรรมมีท่าน ผอ.ดร.สาธินี ผ่องอักษร ทำพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี